Title Image

Fiona vanaf januari 2020 weer aanwezig

Fiona vanaf januari 2020 weer aanwezig

Fiona heeft een zoon gekregen. Zijn naam is Luca. Gezond en gelukkig is ze met haar twee zoons.

Hij is geboren 15 september. In het nieuwe jaar januari 2020 gaat ze weer beginnen. Voorlopig wordt ze nog steeds waargenomen door Henriette Schaap voor oedeem therapie en door Noemie Williams alg. Fysiotherapeut.